pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Pán přichází z budoucnosti

Lze se vůbec bát příchodu Boha, který když přijde, tak se ještě jednou a pro celou věčnost zjeví jako služebník? Přece Pán sám o sobě řekl: „Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat.“ (Lk 12, 36-37) Jak je vůbec možné bát se příchodu takového Pána? Odpovědí asi je to, že je možné bát se příchodu takového Pána, pokud nás jeho příchod zostudí.

arcibiskup Grzegorz Ryś

více >>

  
"Dnes" se vám narodil Spasitel

Možná si málo uvědomujeme, co znamenalo pro lidské dějiny, když se Boží „Slovo stalo tělem.“ Prvních devět měsíců dítěte si intenzivně počítá a prožívá víc jeho matka. Ale pak se člověk narodí a vstoupí do plynutí času. To platí pro každého neúprosně stejně. Staří Řekové tuto stránku času nazývali chronos. Římský Cicero ho ztotožnil s podobně znějícím titánem Kronem, který požíral své děti. Ale pak je tu ještě druhá stránka času, řecky označovaná kairos. Označuje správný okamžik, vhodnou příležitost. Pokud ji člověk vystihne, překoná ono neúprosné odpočítávání dnů, hodin a minut, které ukrajuje lidský život a přibližuje ho smrti.

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Každý by měl zpívat svou melodii před Bohem - rozhovor s P. Jiřím Plhoněm o hudbě a síle Žalmů

Známý je výrok, který se připisuje sv. Augustinu, že kdo zpívá, ten se modlí dvakrát. Proč se ale vlastně modlí dvakrát? V čem je ta přidaná hodnota hudby a zpěvu?

Občas přijde někdo, kdo má problém s tím, že ve zpovědním zrcadle v kancionálu je otázka, zda jsem se soustředil při mši svaté. Tito lidé se ptají, jak to uchopit, protože přece není možné být během celé mše svaté plně soustředěný. Myslím si, že si nejprve musíme ujasnit a defi novat, co to mše svatá vlastně je. Pokud by to bylo něco jako myšlenkové cvičení, jako když třeba někdo na tabuli píše nějaký příklad a ten druhý to musí sledovat, tak by šlo skutečně o jakési „soustředění mysli“. Soustředěnost při bohoslužbě je však podle mého názoru trochu něco jiného. Když se lidé sejdou na nějaké svatební hostině, tak se (pokud ovšem nejsou tak trochu „zvláštní“) radují z toho, že zde mohou být spolu a sdílet radost, kterou prožívají novomanželé. Kdyby tam přišel nějaký „teoretik“ nebo kritik a začal analyzovat, jaké měl kdo boty a jestli si k nim vzal správný oblek, zda se tam podávalo přesně takové jídlo, jaké on sám pro tuto příležitost považuje za jediné správné, kdyby začal sledovat, o čem se kdo bavil, a posuzovat, zda je to přiměřené nebo nepřiměřené vážnosti okamžiku, pak by z této hostiny udělal úplně něco jiného a vlastně by na ní nedokázal mít správnou účast, protože se na cosi „soustředil“… Mluvíme-li tedy o soustředěnosti během mše sv., pak by se spíše mělo jednat o „soustředěnost na slavení“ ve smyslu „podílet se na této slavnosti“. Podle mě by tedy ta otázka ze zpovědního zrcadla měla znít spíše takto: Prožil jsem mši svatou jako slavnost?

red.

více >>

  
Omilostněná semínka důvěry 3/5 - Hodina milosrdenství

Hodina milosrdenství nás zve k tomu, abychom se ponořili do Božího milosrdenství. Je velice důležité lidem připomínat, že jsou vykoupeni. Vykoupení je jako pramen, který vytryskl pro lidstvo v situaci, kdy lidé mají velkou žízeň a kvůli tomu umírají. Měli by přijít a čerpat z toho pramene, ale lidé si neuvědomují, zapomínají nebo nevěří, že takový pramen existuje a že se všem nabízí. Při svém prvním zjevení sv. Faustyně Pán Ježíš říká: „Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou.“ (Den. 965) Proto Pán skrze Hodinu milosrdenství ukazuje na tento pramen – na své utrpení – a na sebe. Nemůžeme totiž načerpat z pramene Kristova utrpení, aniž bychom se nesetkali s Kristem. Protože nemůžeme být ospravedlněni bez Krista

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
Pallotini v Burkina Faso

Přesně 19. října 2018 přišli do Ouagadougou, hlavního města státu Burkina Faso, pallotinští misionáři P. Stanisław Filipek SAC a Dariusz Sala SAC. Prvních deset měsíců žili u diecézních kněží a sloužili ve farnosti Panny Marie apoštolů v Patte d‘Oie. Byl to čas, který jim umožnil seznámit se s novou kulturou a zároveň se naučit místní jazyk moore, nezbytný k evangelizaci, protože většina mší se slaví v místním jazyce. V lednu 2020 se k nám připojil první domorodý pallotinský kněz Vincent Tiendrebeogo.

P. Dariusz Sala SAC

více >>

  
Stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, stejně jako minulý rok nabízíme stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022. V kalendáři najdete informace o bohoslužbách, hodinách zpovídání, poutích a dění u poutního kostela ve Slavkovicích. Tyto informace jsou přehledně umístěné u každého dne. V kalendáři najdete také upozornění na události související s úctou k Božímu milosrdenství. Liturgický kalendář je přizpůsobený kostelu ve Slavkovicích. Kalendář si můžete objednat na tel. 566 502 855, 774 521 531, email: objednavky@apostol.cz

red.

více >>

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše, velikost 75x155mm, A5, A4. Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

více >>

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT