pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Slavkovice místem modlitby za všechny diecéze

Před dvaceti lety, v roce 2002, otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil základní kámen do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny Kowalské. Od roku 2008, kdy byl kostel ve Slavkovicích posvěcen, je to jediný poutní kostel Božího milosrdenství v České republice. Toto místo nevnímáme jenom jako dar, ale také jako úkol, a proto se chceme o tento dar Slavkovic podělit. Po více než desetiletých zkušenostech víme, že do Slavkovic přichází poutníci ze všech diecézí, z celé republiky. Proto jsme v září 2021 oslovili biskupy jednotlivých diecézí a nabídli jim, že bychom byli rádi, kdybychom mohli každý rok na jednotlivé diecéze pamatovat v modlitbě tak, že každý měsíc se budeme zvláštním způsobem modlit a vyprošovat Boží milosrdenství pro jednu konkrétní diecézi.

NULL

o. pallotini

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT