pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Nové datum kongresu o Božím milosrdenství

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, už v roce 2019 jsme se těšili na IV. kongres o Božím milosrdenství, který se měl uskutečnit v červnu 2021. Nechceme, aby kongres probíhal prostřednictvím médií. Chceme, aby to bylo osobní setkání ve Slavkovicích. Vývoj pandemie koronaviru však způsobil, že vznikla otázka, zda kongres v červnu 2021 bude takto uskutečnitelný. Čekali jsme s rozhodnutím až do začátku roku 2021. Bohužel, situace je stále tak nejistá, že jsme se rozhodli kongres přesunout na rok 2022. Dá-li Pán Bůh, IV. kongres by se měl uskutečnit ve dnech 10. až 12. června 2022. Budeme vše sledovat, podle toho plánovat a včas vás koncem roku 2021 či začátkem roku 2022 informovat. Drazí přátelé, kongres je sice přesunutý na rok 2022, příprava na něj však bude pokračovat. Ve všech číslech „Apoštola“ v roce 2021 najdete pokrač ování zpracovaných přednášek otce Slavomíra Peklanského, SAC, ve kterých už od ledna 2020 probírá jednotlivé svátosti. Heslo kongresu zůstává stejné: „Jedině v Kristu“. V Kristu je také naše jistota, že Pán nás povede cestou Božího milosrdenství. Prosíme, modlete se, ať přípravy na kongres pokračují podle Boží vůle a ať se v roce 2022 může kongres uskutečnit a přinést požehnané plody.

NULL

o. pallotini

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT