pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem“ – to jsou slova, která čteme v první kapitole první biblické knihy. Tato slova jsou důležitou zprávou o člověku a jeho spojení s Bohem, které je ukryto v jeho přirozenosti. Člověk toto spojení může ve svém životě z nejrůznějších důvodů popřít a Boha odmítnout. Nepřestává však v sobě nikdy nést podobu se svým Tvůrcem, která je příčinou hluboké vnitřní touhy po Bohu. Každý člověk však může toto své spojení s Bohem objevit a své zakotvení v něm dále upevňovat a prohlubovat. Příklady obou takovýchto rozhodnutí není těžké v dějinách najít. Následování hodné jsou určitě příklady života světců, kteří Bohem natolik naplnili svůj život, že se stali jeho viditelným obrazem pro druhé. Takovýmto příkladem je pro mě osobně také před dvěma roky blahořečený pallotin P. Richard Henkes. Viděl Boží obraz v druhých a byl si vědom důstojnosti každého člověka, proto se jasným způsobem vymezil proti šířící se ideologii národního socialismu, která hlásala nadřazenost jedné rasy. Sám se v kněžství natolik sjednotil s Kristem, že se stal pro druhé spolu s Kristem obrazem milosrdného Otce a jeho lásky celou svou kněžskou službou, kterou nepřestal konat ani v extrémní situaci koncentračního tábora. Posiloval spoluvězně útěchou a svátostmi. Dopisy, které psal svým farníkům a známým, zajišťoval, aby ti, kteří na tom v táboře byli nejhůře, alespoň občas dostali nějaký balíček s potravinami na přilepšenou. Nakonec se rozhodl ke službě v bloku, kde byli izolováni ti, co se nakazili epidemií tyfu. Také v těch viděl Boží obraz a nechtěl, aby umírali v nedůstojných podmínkách opuštěni ode všech. Touto službou lásky a oběti vlastního života se plně ztotožnil s tím, který je obrazem neviditelného Boha (srov. Kol 1,15). Přeji vám, milí čtenáři, ať vám toto vydání časopisu Apoštol Božího milosrdenství pomůže znovu si uvědomit, čí obraz v sobě nosíme a jakým způsobem jsme za něj zodpovědní.

NULL

Mons. Martin David

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT