pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Pomáhat a chránit - rozhovor s plk. ThDr. Jiřím Ignácem Laňkou, Ph.D.

V květnu tohoto roku uběhlo deset let od první synody Křesťanské policejní asociace. Můžete prosím říct, co je to KPA, proč vznikla, jak se vyvíjí a co v rámci KPA probíhá?

Křesťanská policejní asociace je technicky vzato zapsaným spolkem, sdružením křesťanů v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech. To, čím pro nás skutečně je, je klidný a přátelský prostor, kde se můžeme setkávat, hovořit spolu a modlit se za příslušníky našich sborů, za naši zemi, její obyvatele a její bezpečí, ale také za oběti trestné činnosti, neštěstí a katastrof a za padlé policisty a kolegy z ostatních sborů. To jsme si vytkli jako jeden z hlavních úkolů. Není nás mnoho, víme, že svět nezachráníme, ale snažíme se podporovat jeden druhého i své kolegy ve službě a hlásat Boží slovo v prostředí, které Ho moc nezná, a to jazykem „svého kmene“, aby mu kolegové, pokud chtějí, rozuměli. Pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci se slouží bohoslužba slova „Za bezpečí“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově, každoročně pak mše svatá „Za policii“ v Olomouci a v Ostrově. Snažíme se pomáhat tam, kde je to třeba, například organizací charitativních sbírek a tak podobně.

NULL

P. Wojciech Zubkowicz SAC

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT