pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Zveme Vás do Slavkovic na Svátek Božího milosrdenství

V neděli 24. dubna 2022 Program: 10.30 Mše svatá (hlavní celebrant P. Max Kašparů) 14.45 Korunka k Božímu milosrdenství 15.00 Hlavní mše svatá (hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký) Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. 18.30 Růženec 19.00 Mše svatá za zemřelé členy „Knihy milosrdenství“ (o. Mariusz Leszko, SAC, exorcista brněnské diecéze) K získaní milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke sv. přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v den svátku BM bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření od 9.00 do 19.00 hod.

NULL

o. pallotini

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT