pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Najít skrytý smysl - rozhovor s P. Krzyszofem Grzywoczem

Proč je v církvi taková zdrženlivost v mluvení o citech a kladení důrazu na intelekt a racionální prožívání víry?
Pravděpodobně proto, že nám to usnadňuje pochopení sebe sama. City jsou obtížnější, vymykají se kontrole rozumu. Není snadné pochopit, proč se v kteroukoli chvíli objevuje tento, a ne jiný pocit, a co pro mě znamená, jaký je jeho význam a poselství. Také si myslím, že tato nedůvěra pochází z toho, že církev již dlouhou dobu kladla větší důraz na to, co si myslíme, než na to, co cítíme. Proto nyní máme úzkostlivý přístup k citům a zacházíme s nimi jako s něčím horším a naše spiritualita se stala velmi intelektuální. A v tomto přístupu se nám svět citů jeví jako neznámý a nekontrolovaný, ohrožující naši svobodu.

NULL

Katarzyna Kolska i Roman Bielecki OP

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT