pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  kongres o božím milosrdenství
 

Proč se koná tento Kongres?
Boží milosrdenství je základem našeho poznání o zmrtvýchvstalém Kristu. Zmrtvýchvstalý Kristus je milosrdný. Ve zjeveních po svém zmrtvýchvstání ukazuje Ježíš učedníkům hloubku svého milosrdenství skrze trpělivost, své učení, lásku k lidem takovým, jací jsou. To není učení; to Pán říká každému z nás: „Já jsem Král milosrdenství“ /Den. 378/ Milosrdenství, to je samotný Pán! Církev je pozvaná prožít a dosvědčit tyto skutečnosti.
Boží milosrdenství má sílu změnit svět. Je to revoluce lásky, která je schopná vytrhnout zlo a namísto něho zasít dobro. Papež Benedikt XVI. vysvětluje: „Toto Boží milosrdenství se stalo tělem v Ježíši, samotné dokáže obnovit rovnováhu světa, začínajíc od malého, rozhodujícího světa, kterým je lidské srdce.“
Kongres začne v Římě 2. dubna, ve třetím výročí úmrtí papeže Jana Pavla II. Po tomto kongresu jsou naplánovány kontinentální kongresy (2009), národní kongresy (2010), diecézní kongresy (2011) a další světový kongres v roce 2012.

Jak vznikla myšlenka uspořádat Kongres?
/fragmenty textu P. Patrice Chocholského/

Drazí přátelé,
přináším vám několik myšlenek kardinála Schönborna, které adresoval kardinálům Patronátního výboru dne 22. listopadu 2007 v sále tajných archivů ve Vatikánu:

„Proslovy Jana Pavla II. v Krakově v roce 2002 můžeme považovat za závěť. Jejím prostřednictvím nám polský papež řekl, abychom naléhavě dali všem lidem poznat Boží milosrdenství. Pán dal zřetelnou odpověď na tuto výzvu. Povolal k sobě Jana Pavla II. v neděli Božího milosrdenství v roce 2005. Bylo to jako Boží podpis, razítko.
Na mezinárodní setkání v Lagiewnikach v roce 2005 přijelo 150 kněží z celého světa. Položili jsme si otázku: Jakým způsobem odpovědět na tuto univerzální výzvu? Jak v tom pokračovat?
Tehdy dozrála myšlenka světového kongresu. Byla přijata mezinárodním způsobem na všech úrovních a vyvolala velký, všeobecný, teologický a duchovní zájem.“


Tímto způsobem jsou kongres v Římě i místní, na sebe navazující kongresy univerzální odpovědí církve na výzvu Jana Pavla II. (v perspektivě Deus charitas est – Bůh je láska). Celá církev je povolána zpracovat pastorační programy s tématem Božího milosrdenství.

P. Patrice Chocholski
Koordinátor
 

Celý text a další texty týkající se kongresu ve slovenském jazyce najdete ZDE

Praktické informace
Místo a datum Kongresu: Řím, od 2. do 6. dubna 2008.
Program Kongresu najdete ZDE

- Více informaci o Kongresu
- v případě dotazů kontaktujte:P.Wojciech Zubkowicz SAC /koordinátor Kongresu v ČR/, tel.: 603 841 629
- Vstup je pro všechny. Je požadovaná registrace /registrační poplatek – 50 euro/.
- Registrovat se můžete na adrese: http://www.visconticomunicazione.com/form/
- Informace o cestě z ČR a ubytováni v Římě: cestovní kancelář „Palomino“, tel.: 281 866 123, mobil: 728 361 728, e-mail: palomino@volny.cz, www.palomino.cz

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT