pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Potřebujeme Spasitele?

Spása nemůže být dílem samotného člověka, ten se nemůže zachránit z viny či smrti. Bible ukazuje, že kořenem zla je hřích, společné neštěstí celého lidstva. Podobně i spása má tento propojený charakter – máme-li zachránce, Spasitele, můžeme se nechat zachránit, přijmout tento velkorysý Boží dar a stát se součástí Božího království. Na úzkostnou otázku apoštolů „Kdo tedy vůbec může být spasen?“ odpovídá Ježíš, že jen ten, kdo dokáže ztratit všechno pro druhé, podobně, jako to učinil on.

kardinál Dominik Duka OP

  
Dobrý Pastýř - zapomenutý obraz?

Asi se příliš nemýlíme, když za jeden z převládajících rysů našeho současného žití označíme snahu o zvětšování paměti. Jde nám jistě i o paměť živou, o schopnost obsáhnout množství cizích slovíček nebo třeba lidských jmen a tváří. Ale vedle toho se cítíme silnými, když máme k dispozici velkokapacitní paměťová média, vysoce obsažný počítač, velikou knihovnu a sbírku hudebních titulů v iphonu. Tyto druhy paměti jsou pomůcky, ale nejsou pamětí v pravém smyslu. Paměť je něco velice osobního a živého. Svatý Augustin ji dokonce považoval za jeden z odlesků Boží Trojice v člověku.

P. Jaroslav Brož

  
Vybělí se jako sníh... aneb v čem spočívá Boží soud

Občas se nám stává, že nás naše opakované hříchy natolik skličují, že ztrácíme odvahu pokračovat v cestě za Bohem, ba někdy slábne i naše naděje, důvěra v Boží odpuštění. A když se nám stane, že padneme hlouběji než obvykle, jsme v pokušení si zoufat a někde v koutku naší duše hlodá pochybnost: Může mi Pán ještě odpustit? Má se mnou opravdu takovou trpělivost, aby mě znovu přijal? Nemá jeho milosrdenství nějaké meze, které prostě nelze překročit?

Pavel Vojtěch Kohut OCD

  
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

Nový zákon zdůraznil význam důvěry v Boží přísliby tím, že nepoukazuje jen na život pozemský, ale klade důraz na směřování každého člověka do věčnosti. Ježíš nás varuje, abychom neshromažďovali sebelákavější poklady na zemi, ale v nebi, a nedělali si ani starosti o zítřek. Nejprve máme hledat Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno nám bude přidáno. S hlubokým přesvědčením o Boží všemohoucnosti a lásce k nám máme doslova vše očekávat od Pána nebe i země a věrně spolupracovat s jeho žehnající rukou. Příklady věrného následování nacházíme na každé stránce Písma.

P. Miloslav Fiala OPraem.

  
Rozhovor s Mons. Řehořem Rysiem, pomocným biskupem v Krakově

Může četba Svatého Písma zapůsobit tak, že přivede člověka k důvěře Bohu?

Samozřejmě, protože Bůh je na každé stránce Bible Milosrdenstvím. Důležité je brát Bibli do ruky a zacházet s ní jako se Slovem, které je určeno přímo mně a TEĎ, abychom se v duchovním životě mohli soustředit na Boha, a ne na sebe. Občas, trochu s legrací, ale přece jen vážně, říkám lidem: mysli víc na Boha než na sebe, protože Bůh je zajímavější. My máme rozmanité představy, kdo je a jaký je Bůh. Znásobujeme takové představy a potom se jich začínáme bát, protože tento Bůh, kterého si představujeme, není vůbec atraktivní. Občas také vzbuzuje strach a odstup. Nakonec se v důsledku toho vzdalujeme od toho Boha, kterého jsme si sami vytvořili podle vlastního obrazu. A smysluplný je jenom opačný směr. Bůh se zjevuje ve svém Slově, v jednání, a je lepší odpovídat na toto jeho zjevení, než si tvořit svůj vlastní obraz Boha.

red.

  
Ježíš řekl Zacheovi: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“

Tento bláznivý Kristův přístup neskončil před 2000 let, neskončil Zacheem: pokračuje dodnes. On přichází ke zkompromitovaným lidem, jako jsme my, kteří nemají třeba odvahu přiznat své kompromisy s hříchem. Je to ten Ježíš, který nás zná jménem, zná náš život, naše selhání a neúspěchy, třebas „natřené na růžovo“ jinými životními úspěchy (kariérou, bohatstvím – však podobně byl na tom bohatý a úspěšný Zacheus). tento muž z Nazareta vidí naše slabé touhy setkat se s ním a vychází nám vstříc: oslovuje nás jménem, navazuje s námi osobní vztah, vidí nás v anonymním davu ve městě (ale i ve světě!).

A. Scarano

  
Zeptali jsme se dětí...

Podle čeho nebo jak poznáš, že Bůh je naším Otcem? • Dává nám do hlavy, abychom byly hodní, dává nám lásku, pomáhá nám, má dobré srdce, zemřel za nás, dává nám pořád nové šance, odpustí, je hodný, chrání nás v nebezpečí, je milosrdný, když se zlobíme, říká, nezlob se, stvořil nás, pomáhá nám dělat spoustu úkolů, které nezvládneme, stvořil pro nás krásný svět, chtěl by po nás, abychom se zlepšili, říká, ať se rozdělíme. • Že nás má rád a že chce, abychom šli do nebe. (Lucie, 7 let)

red.

  
O Svátku Božího milosrdenství

Důvěra Bohu je cílem úcty k Božímu milosrdenství a zároveň nádobou, kterou čerpáme milosti ze zdroje milosrdenství (srov. Den. 1578). Kdo důvěřuje, může v den svátku prosit pro sebe a pro ostatní za vše, co je v souladu s Boží vůlí (to znamená, co je dobré pro spásu člověka). Milosrdný Bůh se obrací přímo ke každému: I kdyby tvé hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Pojď, projednejme to spolu, praví Hospodin.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Poděkování za "Apoštola"

Vzala jsem si nevěřícího muže, který ode mě a malých dětí odešel za kamarádkou. Nějak jsem v tom neharmonickém manželství a následném přežívání nevedla děti k Bohu, což si dnes velmi vyčítám. Těsně před mou padesátkou na mě přišly zdravotní problémy. Myslela jsem si, že v tom svém zpackaném životě jsem přišla o vše, co jsem měla – mládí, krásu, zdraví – a jsem sama. Před poslední operací, která mě velmi poznamenala, jsem začala hledat Boha. Odhodlala jsem se po 25 letech jít ke sv. zpovědi. Další zdravotní potíže opět vedly mé kroky do kostela. Výhodou nemoci je, že máte konečně čas a můžete přemýšlet o sobě a Bohu.

Marie

  

Sekretářka - o životě sv. Faustyny Kowalské - 1. část

Nový pramen

Nabídka Sborníku z II. národního kongresu v ČR o Božím milosrdenství

Rok milosrdenství

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT