pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Palladium a mariánský sloup

Drazí čtenáři „Apoštola“, konec roku 2019 a začátek roku 2020 přinesly dvě zajímavé události spojené s Pannu Marií: návrat Palladia země české do Staré Boleslavi a souhlas s obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Je zajímavé, že pěší pouť z Prahy do Staré Boleslavi, spojená s návratem Palladia, začala právě na Staroměstském náměstí u místa, kde se kdysi vznášel Mariánský sloup. Na tomto místě je v „Apoštole“ obvykle úvodní slovo. My vám ale tentokrát přinášíme několik řádků o těchto dvou událostech. Je to totiž svým způsobem také „úvodní slovo“, které – jak věříme – připravila Panna Maria a které by nás mělo vést k zamyšlení a díkůvzdání Bohu, který k nám skrze Pannu Marii neustále přichází jako cesta, pravda a život.

red.

  
Svátek BM - rozhovor s Adrianem Galbasem SAC, pomocným biskupem diecéze Elk v Polsku

Evangelium nám v den Svátku Božího milosrdenství vypráví, jak Kristus přichází do Večeřadla a ukazuje svým učedníkům své rány. Ukázání ran musí být důležité gesto, když o tom Svaté písmo mluví… Jak ale toto gesto interpretovat, co znamená pro nás a co nám tím chce Pán Ježíš říct?

Proč Ježíš ukazuje rány? Proč souhlasí s tímto – svým způsobem – diktátem apoštola Tomáše? Určitě tím dokazuje, že jeho zmrtvýchvstání neznehodnotilo význam jeho kříže a všech plodů jeho umučení! Pokud by se Tomáši ukázal Ježíš bez ran, Tomáš by si mohl myslet, že Ježíš se nějak kříži vyhnul. A měl by právo v takového Ježíše nevěřit. Říká se, že jednou se prý sv. Martinovi zjevil satan v podobě Krista, ale svatý Martin se nenechal svést. Zeptal se: „Kde jsou tvé rány?“ Když však Ježíš ukazuje rány, jde mu o něco víc než jen o identifi kaci, díky které je jasné, že Ten z pátku a Ten z neděle je Ten samý! Ježíšovy rány jsou viditelným znamením jeho milosrdenství. Protože Ježíš k nim přišel „pro nás a pro naši spásu“. Souhlasil, že bude trpět kvůli nám, abychom sami nemuseli trpět navěky a nemuseli umírat navždy. „Tomáši, vlož sem svůj prst, vlož sem svoji ruku.“ To muselo bolet. Vložit prsty a ruku do otevřené, nezahojené rány přece bolí. Ježíš s tím ale souhlasí, aby tímto Tomáši dokázal své milosrdenství. A existuje ještě jeden důvod, pro který Ježíš ukazuje své rány a dovoluje se jich dotknout. Chce nás povzbudit a dodat nám odvahy. Každý z nás má své rány, to znamená svou vlastní historii. Rány, které zanechala minulost, rány z dětství, z mládí a z dospělého života. Rány od rodičů, rány od přátel, rány od manžela, manželky, rány od kněze, rány od ostatních. Ježíš říká: „Já před tebou odhaluji své rány, ty mně ukaž své rány. Nevygumujeme je, nebudeme je zamalovávat, nebudeme je zlehčovat, nebudeme se tvářit, že nejsou. Jsou a zůstanou, jako znamení tvé minulosti. Ale nemusí tě vést k zoufalství, rezignaci, věčnému zármutku. Ty se dotkni mých ran – říká Ježíš – a já se dotknu těch tvých. Ty, když se mě budeš dotýkat, důvěřuj mně, já, když se budu dotýkat tebe, tě uzdravím – vezmu ti palčivou bolest tvých ran.“ Ani nevíme, zda Tomáš vložil prst a ruku do Ježíšových ran. Evangelium nám to neříká. Možná mu stačilo jen to, že se na rány Ježíš podíval. Možná že už toto samo bylo pro něj velikou milostí.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
21. února LITURGICKÁ VZPOMÍNKA BLAHOSLAVENÉHO RICHARDA HENKESE SAC

V roce 2020 jsme mohli poprvé od blahořečení (15. září 2019) slavit liturgickou vzpomínku otce Richarda Henkese. Většinou se liturgická vzpomínka vztahuje k datu úmrtí blahoslaveného nebo svatého coby k datu jeho narození pro nebe. Jelikož však otec Richard zemřel 22. února a tento den je svátek Stolce sv. Petra, byla jeho liturgická vzpomínka ustanovená na den 21. února. Je pozoruhodné, že otec Richard zemřel zrovna v den výročí prvního zjevení Pána Ježíše sv. Faustyně, během kterého ji Pán Ježíš vyzval k namalování obrazu Božího milosrdenství. Otec Richard namaloval krásný obraz Božího milosrdenství svým životem a nejkrásnější barvy a odvážné „tahy štětce“ učinil v závěru svého života, když se obětoval až do krajnosti pro druhé.

red.

  
DĚKUJME A PROSME V ROCE 2020

Rok 2020 přináší několik výročí, která jsou pro ctitele Božího milosrdenství příležitostí k díkůvzdání Bohu. Přinášíme vám výběr událostí, za které bychom měli Bohu děkovat a které by měly být během roku podnětem k vyprošování Božího milosrdenství.  26.–28. dubna (1935) – 85 let od prvního veřejného vystavení obrazu milosrdného Ježíše ve Vilně.  30. dubna (2000) – 20 let od svatořečení Faustyny Kowalské sv. Janem Pavlem II.  30. dubna (2000) – 20 let od ustanovení Svátku Božího milosrdenství pro celý svět sv. Janem Pavlem II. (poprvé byl slaven 22. 4. 2001).  25. a 27. srpna (1905) – 115 let od narození a křtu sv. Faustyny Kowalské.  13.–14. září (1935) – 85 let od zjevení modlitby Korunky k Božímu milosrdenství sv. Faustyně Kowalské. V roce 2020 budeme také slavit výročí spojené se sv. Janem Pavlem II., který se přičinil o šíření úcty k Božímu milosrdenství. Blahořečil a svatořečil sestru Faustynu, ustanovil Svátek Božího milosrdenství, napsal encykliku „Dives in Misericordiae“ o Božím milosrdenství.  18. května (1920) – 100 let od narození sv. Jana Pavla II.  2. dubna (2005) – 15 let od smrti sv. Jana Pavla II. (v předvečer Svátku Božího milosrdenství). Nelze opomenout ani otce Michala Sopoćka, spirituála a zpovědníka sv. Faustyny Kowalské, který byl v roce 2008 (28. září) blahořečen v Polsku. Díky němu vznikl Deníček sv. Faustyny, první obraz milosrdného Ježíše.  15. února (1975) – 45 let od smrti blahoslaveného Michala Sopoćka.

red.

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
SLAVKOVICE 2008–2018

PODPOŘTE PROJEKT A POŘIĎTE SI KNIHU O POUTNÍM MÍSTĚ VE SLAVKOVICÍCH K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích. Plnobarevná kniha ve formátu A4 nabízí na 160 stránkách přes 300 fotografi í, texty, vzpomínky a svědectví, které vykreslují obraz Božího působení ve Slavkovicích v letech 2008–2018. Knihu neprodáváme, cena není stanovena. Bude to váš dar na projekt stavby zázemí pro Centrum BM ve Slavkovicích. Pokud o knihu máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT