pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem“ – to jsou slova, která čteme v první kapitole první biblické knihy. Tato slova jsou důležitou zprávou o člověku a jeho spojení s Bohem, které je ukryto v jeho přirozenosti. Člověk toto spojení může ve svém životě z nejrůznějších důvodů popřít a Boha odmítnout. Nepřestává však v sobě nikdy nést podobu se svým Tvůrcem, která je příčinou hluboké vnitřní touhy po Bohu. Každý člověk však může toto své spojení s Bohem objevit a své zakotvení v něm dále upevňovat a prohlubovat. Příklady obou takovýchto rozhodnutí není těžké v dějinách najít. Následování hodné jsou určitě příklady života světců, kteří Bohem natolik naplnili svůj život, že se stali jeho viditelným obrazem pro druhé. Takovýmto příkladem je pro mě osobně také před dvěma roky blahořečený pallotin P. Richard Henkes. Viděl Boží obraz v druhých a byl si vědom důstojnosti každého člověka, proto se jasným způsobem vymezil proti šířící se ideologii národního socialismu, která hlásala nadřazenost jedné rasy. Sám se v kněžství natolik sjednotil s Kristem, že se stal pro druhé spolu s Kristem obrazem milosrdného Otce a jeho lásky celou svou kněžskou službou, kterou nepřestal konat ani v extrémní situaci koncentračního tábora. Posiloval spoluvězně útěchou a svátostmi. Dopisy, které psal svým farníkům a známým, zajišťoval, aby ti, kteří na tom v táboře byli nejhůře, alespoň občas dostali nějaký balíček s potravinami na přilepšenou. Nakonec se rozhodl ke službě v bloku, kde byli izolováni ti, co se nakazili epidemií tyfu. Také v těch viděl Boží obraz a nechtěl, aby umírali v nedůstojných podmínkách opuštěni ode všech. Touto službou lásky a oběti vlastního života se plně ztotožnil s tím, který je obrazem neviditelného Boha (srov. Kol 1,15). Přeji vám, milí čtenáři, ať vám toto vydání časopisu Apoštol Božího milosrdenství pomůže znovu si uvědomit, čí obraz v sobě nosíme a jakým způsobem jsme za něj zodpovědní.

Mons. Martin David

více >>

  
Viděli jsme Pána

Po prvním setkání se Vzkříšeným svědčí apoštolové Tomášovi, který tehdy nebyl s nimi: „Viděli jsme Pána“ (Jan 20,25). Je to jednoduchá věta, zní velmi obyčejně. A přece můžeme říct, že je do ní vložena všechna síla a přesvědčivost křesťanské misie až do konce světa. Co jiného má církev v tomto světě dělat, než svědčit o svém setkání s živým Kristem?

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Omilostněná semínka důvěry 1/5 - Obraz

Cílem úcty k Božímu milosrdenství je důvěra Bohu. Určitě máme všichni touhu Bohu důvěřovat, máme však také zkušenost, jak je těžké spolehnout se na Boha, zvlášť v náročných situacích. Postoj důvěry se nerodí jen tak, třeba na základě zbožného přání. Je spíš jako rostlina. Potřebujeme nejdřív semínko a potom bychom měli o rostlinu pečovat. Pán Ježíš předal sv. Faustyně nové způsoby úcty k Božímu milosrdenství, abychom skrze tyto omilostněné prostředky („semínka“) vypěstovali v sobě postoj důvěry k Bohu. Tyto prostředky jsou: obraz milosrdného Ježíše, modlitba Korunky, Hodina milosrdenství, šíření úcty k Božímu milosrdenství a nejdůležitější – Svátek Božího milosrdenství.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
Obrazy milosrdného Ježíše

21. února 2021 byl v akademickém kostele sv. Matěje ve Vratislavi posvěcen obraz milosrdného Ježíše, který namalovala prof. dr. Marta Makarczuk z Krakova. Kostel sv. Matěje je už přes dvacet let místem, kde se studenti každý den modlí Korunku k Božímu milosrdenství. Rektor kostela otec Miroslav Maliński vysvětlil, že nešlo o vytvoření další kopie obrazu milosrdného Ježíše, která by se podobala už známým kopiím, ale o to, aby tento obraz co nejlépe umožnil „podívat se Pánu do očí“.

red.

více >>

  
Budete mými svědky - Vzpomínka na evangelického faráře, kněze a fotografa Kazimíra Suchánka

Kazimír Suchánek byl svědkem Světla, jehož slabým odleskem je slunce. Bůh jako Světlo je přítomen v našem světě. Toto Boží Světlo Kazimír Suchánek hledal, nacházel a snažil se vnášet do života lidí, které potkával. Proto nám dnes může mnoho říct nejen svými fotografi emi, ale i svým životem. Jeho život je důkazem, že svět – i přes veškeré stíny – je stále plný Světla. A že pokud se díváme na sebe, na ostatní a na svět v Božím světle, jsme najednou schopní vidět jemnou – jako pavučinu v protisvětle – síť Boží lásky, která nás všechny spojuje, protože všichni jsme blízcí Božímu srdci.

zprac. P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
Nové datum kongresu o Božím milosrdenství

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, už v roce 2019 jsme se těšili na IV. kongres o Božím milosrdenství, který se měl uskutečnit v červnu 2021. Nechceme, aby kongres probíhal prostřednictvím médií. Chceme, aby to bylo osobní setkání ve Slavkovicích. Vývoj pandemie koronaviru však způsobil, že vznikla otázka, zda kongres v červnu 2021 bude takto uskutečnitelný. Čekali jsme s rozhodnutím až do začátku roku 2021. Bohužel, situace je stále tak nejistá, že jsme se rozhodli kongres přesunout na rok 2022. Dá-li Pán Bůh, IV. kongres by se měl uskutečnit ve dnech 10. až 12. června 2022. Budeme vše sledovat, podle toho plánovat a včas vás koncem roku 2021 či začátkem roku 2022 informovat. Drazí přátelé, kongres je sice přesunutý na rok 2022, příprava na něj však bude pokračovat. Ve všech číslech „Apoštola“ v roce 2021 najdete pokrač ování zpracovaných přednášek otce Slavomíra Peklanského, SAC, ve kterých už od ledna 2020 probírá jednotlivé svátosti. Heslo kongresu zůstává stejné: „Jedině v Kristu“. V Kristu je také naše jistota, že Pán nás povede cestou Božího milosrdenství. Prosíme, modlete se, ať přípravy na kongres pokračují podle Boží vůle a ať se v roce 2022 může kongres uskutečnit a přinést požehnané plody.

o. pallotini

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše, velikost 75x155mm, A5, A4. Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

více >>

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT