pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Všichni jsme na cestě ke svatosti - úvodní slovo

Milé sestry,milí bratři. Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježí šem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se tak jako on stávají jeho viditelnou tváří. Je to obdivuhodně rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona až k Panně Marii a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomínáme. Včetně těch, které si pamatujeme z nedáv né minulosti, jako svatého papeže Jana Pavla II., Matku Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé jsou s Bohem důvěrněji spojeni nejen blízkostí, ale i starostí o nás, a tvoří s námi jednu rodinu, jedno společenství. Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží působení v lidech, kteří dokázali žít s Bohem a s jeho pomocí zvládat své životní situace. Dnes nás obklopují nepřehlédnutelné reklamy, které radí, jakou si vybrat značku auta, jaký počítač, jakou vůni, v jakých botách chodit a co si obléknout, abychom byli in… Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít.

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

více >>

  
Kristus v nás

Mám dojem, že pro mnoho křesťanů přestal být Kristus přitažlivý. Formálně se k němu sice hlásí – nosí přece jeho jméno „křesťan“, tj. „kristovec“, ústy ho při modlitbě a bohoslužbě vyznávají, ale jak je to s jejich srdcem? Abychom z těchto lidí nevyjímali sebe, ptejme se pravdivě: Jak je to s naším srdcem, s mým srdcem? Hoří pro Krista horlivou láskou? Vždyť jenom takový vztah k němu je pravdivým postojem víry. V Kristu přišla plnost, jak píše svatý Pavel ve svých pozdějších listech. A sám Ježíš hlásal, že s jeho příchodem se „naplnil čas“. Proto se právem čeká, že to bude v našem životě patrné. Ale jak tomu vůbec rozumět?

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Nagligivali - rozhovor s biskupem Wiesławem Krótkim OMI, pastýřem Eskymáků

Jak se pohybujete po diecézi? Letadlem?
Naše diecéze Churchill-Hudson Bay má rozlohu 2 300 000 km² (pro srovnání ČR má rozlohu 78 000 km², což znamená, že diecéze je cca 30krát větší než ČR – pozn. red.). Máme ale jen 24 obcí na celém území Nunavutu. Diecéze má 17 misií. Znamená to, že v 17 obcích je víc než stoletá katolická tradice. Kdysi, na začátku, letadla nebyla – aspoň na severu, byla jen psí spřežení a sáně. Dnes už misionáři saně se psy nepoužívají, cestují letadly, ale ne svými. Kdysi, před 30 lety, měla diecéze malé letadlo, ale v současné době využíváme vnitrostátní letecké společnosti, takže nemusíme sami létat a nemáme licenci pilotů.

red.

více >>

  
„HLE, PŘILOŽILA JSEM RTY KE KALICHU TVÉ SVATÉ VŮLE“

V neděli 4. října se ve Slavkovicích uskutečnila tradiční Pouť ke sv. Faustyně. Na velikou účast poutníků, kteří tento den navštívili Slavkovice, mělo určitě také vliv mimořádně krásné počasí a hlavní celebrant mše sv., kterým byl pomocný biskup pražský, Zdenek Wasserbauer, místní rodák, jenž se narodil v blízkém Novém Městě na Moravě.

red.

více >>

  
Moc v poslušnosti

Od Boha se odvracíme skrze neposlušnost. K Bohu se vracíme skrze poslušnost. Poslušnost nás uvádí do posvěcení a činí nás podobnými Kristu v jeho poslušnosti Otci. Poslušnost je projevem naší lásky k Bohu. Tato hodnota může být zachována natolik, nakolik se člověk celý svěřuje Bohu, důvěřuje Bohu a je pokorně Bohu podřízený.

P. Josef Pierzchalski SAC

více >>

  
Proměnil jsem sám sebe v kněze

Kardinál Kazimierz Nycz zahájil ve Varšavě diecézní etapu procesu blahořečení sestry Wandy Boniszewské. Při této příležitosti řekl: „Církev je svatá především proto, že je to Kristovo mystické tělo. Je nutné na to pamatovat zvláště dnes, abychom nepochybovali o svatosti církve. Vlna informací o situaci v církvi, které přináší média, i kdyby byly správné a opodstatněné, může zapříčinit, že přestaneme věřit, že je církev svatá.“ Kardinál při tom připomněl slova sv. Pavla: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1Kor 3,16). A dále pokračoval: „Církev je složená z lidí slabých a hříšných, kteří se však snaží být svatí. Naše cesta ke svatosti je odpovědí na vše, co je v církvi slabé a hříšné, a vyžaduje po nás neustálé obracení a svědectví života.“

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
S Kristem přichází naděje

Když jsme všichni v roce 2019 prožívali Vánoce a společně s pastýři zaslechli výzvu andělů jít do Betléma, asi nás nenapadlo, jak silně bude naše pozornost od roku 2020 soustředěna na život. Rok 2020 končí a my asi o trochu víc „cítíme“ puls života, jeho krásu, hodnotu, ale také křehkost. A jako Panna Maria s údivem a bázní držela ve svých rukou křehké dítě, tak i my si uvědomujeme, že ve svých rukou držíme dar života. Jsou mezi námi ti, které Pán povolal, aby dar života pomáhali chránit, přinášíme jejich svědectví a pohled na tento čas, který prožíváme. Je to v rámci cyklu „Na apoštolských cestách“. To nám také připomíná, že každý z nás je na cestě životem apoštolem sobě a ostatním.

red.

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT