pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Úvodní slovo

Jen málokdo dokáže upoutat pozornost nějakým mimořádným výkonem nebo činem. Co však můžeme všichni bez rozdílu, je zvěstovat všem lidem, především pak těm, kteří si v životních zkouškách a ztrátách zoufají a neví si rady, že tento pozemský život není všechno, že to není vrchol ani konečný cíl. Protože Ježíš nám otevřel cestu k vrcholu, který je větší než nejvyšší hora světa a nesrovnatelně vzácnější než jakýkoli dosažitelný cíl – k věčnému životu po smrti.

z úvodního slova Mons. Josef Nuzíka

  
Černobylské evangelium

„Babička nás zamykala ve sklepě. A sama si klekla a modlila se. I nás nabádala: Modlete se!! To je konec světa. Trest Boží za naše hříchy. Bráškovi bylo osm roků a mně šest. Začali jsme vzpomínat na své hříchy: on rozbil láhev s malinovou zavařeninou… a já se nepřiznala mamince, že jsem se zachytila za plot a roztrhla si nové šaty…“

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Otec Amorth jak ho neznáte

Nejvíce mě trápí, když vidím, jak jsou lidé připoutáni k zemi, mají jen hmotné zájmy, a nemají žádný vztah k nebi. Mrzí mě, když je pak zajímá jen tělesné uzdravení a nejsou ochotní udělat nic pro své uzdravení duchovní. A naopak – největší radost mi působí, když vidím, že se lidé utíkají k Bohu, obracejí se, vracejí se ke svátostem a třeba se i stávají aktivními členy modlitebních skupin. Vždycky jsem však hájil svobodu. Říkám jim: „Bude dobré, když se začleníte do nějaké modlitební skupiny. Ale nevažte se na ni příliš, protože všude, kde jsou lidé, najdete i lidské nedostatky. A pokud se v té které skupině necítíte dobře, svobodně si najděte jinou. Zůstaňte vždy svobodní, i v dobrých věcech.“

z knihy „Otec Amorth jak ho neznáte“, Paulínky 2019.

  
Identita svaté sestry Faustyny

Při četbě deníků Božích služebníků často nalezneme stopy hledání vlastní duchovní identity. Stejně jako na všech lidech i na nich zanechali stopy jejich vychovatelé a vzory. Zda však přijali za své vzorce chování svých rodičů nebo vybrali hodnoty jiných vzorů (např. duchovních mistrů a postav), záleží už zcela na příběhu konkrétní osoby. Výpovědi z deníků mívají intimní charakter a bývají také vyjádřeny symbolicky a v obrazech – dotýkají se totiž nejhlubších částí jejich nitra, kde pouhá slova nestačí. Vyjadřují svou představu o tom, kým touží být pro svého Pána, a když berou svou představu vážně, mnohdy je pro okolí patrná opravdová proměna jejich života v ten obraz, který vybrali pro svůj život jako stěžejní. Prosba a sen se tak stávají skutečností.

s. M. Dagmar Litošová, KMBM

  
„Když byl ještě daleko, otec ho spatřil“

Každoroční oslavy svátku milosrdenství o první neděli po Velikonocích jsou pro nás velikým povzbuzením. V Deníčku Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Den. 699). Nemáme se bát, i kdyby naše hříchy byly jak šarlat. Neexistuje totiž hřích, který by Bůh nemohl odpustit. Pokud člověk hřích „nebude držet“, ale „pustí“ ho do Božích rukou, lituje a prosí za odpuštění, Boží milosrdenství naplní srdce člověka. Toto vše ovšem předpokládá, že člověk uznává, že hřích vůbec existuje. Může se totiž zdát, že problémem dnešní doby je spíše ztráta smyslu pro hřích, než strach z hříchu.

red.

  
Akita - poselství pro svět z Japonska

Zjevení v Akita jsou zahalená rouškou tajemství. Mluví se o nich jako o pokračování fatimských zjevení a předání světu apokalyptického poselství, obsaženého v třetím fatimském tajemství. Potvrzuje to analýza těchto zjevení schválených církví. Kdo naslouchá hlasu Akity, může lépe pochopit výzvu z Fatimy. Seznamme se krok po kroku se zjeveními z Yuzawadai a podívejme se, co se v roce 1973 odehrálo v malém, chudém ženském klášteře, nacházejícím se u břehu Japonského moře.

Wincenty Łaszewski

  
Před 74 lety zemřel P. Richard Henkes SAC

Dne 22. února 2019 uběhlo 74 let od smrti P. Richarda Henkese. Kněz z řádu německých pallotinů zemřel v koncentračním táboře v Dachau 22. 2. 1945 nakažen tyfem od vězňů, které dobrovolně ošetřoval. V současné době probíhá kanonizační proces P. Richarda, který se přiblížil blahořečení. Jeho jméno se objevilo 22. prosince 2018 na seznamu kanonizačních dekretů, které podepsal papež František. P. Richard říkal, že i v koncentračním táboře pokračuje svou cestou s Bohem. Doufáme, že v brzké době budeme svědky blahořečení otce Richarda, a čas očekávání můžeme obohatit modlitbou křížové cesty společně s otcem Henkesem. Texty rozjímání zpracoval P. Jan Larisch takovým způsobem, že to umožňuje zároveň se modlit a poznávat život otce Richarda a realitu života v koncentračním táboře. V bezmoci je patrná síla kříže a na konci náš pohled směřuje k prázdnému hrobu Ježíše Krista. Texty této křížové cesty jsme vydali v tištěné podobě. Malou brožurku (105x165mm, 40 stran) můžete získat za dobrovolný příspěvek na tel. čísle: 566 502 850, 774 521 531 nebo požádat emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
SLAVKOVICE 2008–2018

PODPOŘTE PROJEKT A POŘIĎTE SI KNIHU O POUTNÍM MÍSTĚ VE SLAVKOVICÍCH K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích. Plnobarevná kniha ve formátu A4 nabízí na 160 stránkách přes 300 fotografi í, texty, vzpomínky a svědectví, které vykreslují obraz Božího působení ve Slavkovicích v letech 2008–2018. Knihu neprodáváme, cena není stanovena. Bude to váš dar na projekt stavby zázemí pro Centrum BM ve Slavkovicích. Pokud o knihu máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT