pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Být v nebi sám? To by bylo peklo...

Kdo by chtěl z nebeské radosti vylučovat některé lidi, nakonec by vyloučil možná všechny. Vždyť na každém nám může něco vadit. Ale pak by zjistil, že přišel někam, kde mu není dobře. Že vlastně jeho vymyšlené nebe je ve skutečnosti peklo, kde jsem se ocitl v osamění. Buďme tedy vděčni za všechny, kdo nám dávají na zemi příležitost milovat, i když to něco stojí. Ve skutečném nebi zjis tíme, že to byli naši největší dobrodinci.

P. Jaroslav Brož

  
Sborník vzpomínek na arcibiskupa Otčenáška

Spolek Saeculum vydává při příležitosti nedožitých sta let sídelního hradeckého biskupa, arcibiskupa Karla Otčenáška (1920–2011), sborník vzpomínek. Spolek Saeculum vydává při příležitosti nedožitých sta let sídelního hradeckého biskupa, arcibiskupa Karla Otčenáška (1920–2011), sborník vzpomínek.Spolek Saeculum vydává při příležitosti nedožitých sta let sídelního hradeckého biskupa, arcibiskupa Karla Otčenáška (1920–2011), sborník vzpomínek.

red.

  
Církev - nejošklivější žena světa?

Náš KOMPAS chce ukazovat na Boha, který je dobrý. Zároveň je náš KOMPAS zkratkou několika slov. Křesťanští Obchodníci Manažeři Podnikatelé A Samostatně výdělečné osoby. Chceme tak dát najevo, že zveme všechny podnikavé duše do našeho společenství. Za podnikatelem si lidé často představí vlastníka firmy s mnoha zaměstnanci a velkým množstvím peněz na účtu. Takových je však menšina. Mnoho podnikatelů a živnostníků pracuje každý den, aby dokázali uživit své rodiny a aby udrželi svůj byznys při životě. Náš projekt vznikl proto, abychom vytvořili společenství, které nabízí naději, inspiraci a rozvoj. Lékaři, kněží, učitelé a jiní mají nějakou platformu pro setkávání. Podnikající křesťané byli zatím spíše osamělí. To chceme změnit.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Kolik hřiven mi vlastně Pán svěřil? - rozhovor s Marke Chvátalem, projektovým manažerem Kompasu

Náš KOMPAS chce ukazovat na Boha, který je dobrý. Zároveň je náš KOMPAS zkratkou několika slov. Křesťanští Obchodníci Manažeři Podnikatelé A Samostatně výdělečné osoby. Chceme tak dát najevo, že zveme všechny podnikavé duše do našeho společenství. Za podnikatelem si lidé často představí vlastníka firmy s mnoha zaměstnanci a velkým množstvím peněz na účtu. Takových je však menšina. Mnoho podnikatelů a živnostníků pracuje každý den, aby dokázali uživit své rodiny a aby udrželi svůj byznys při životě. Náš projekt vznikl proto, abychom vytvořili společenství, které nabízí naději, inspiraci a rozvoj. Lékaři, kněží, učitelé a jiní mají nějakou platformu pro setkávání. Podnikající křesťané byli zatím spíše osamělí. To chceme změnit.

red.

  
"Jáko rozbitá nádoba" - vzpomínka na Mons. Jana Daňka

Pěší pouť k Božímu milosrdenství vznikla v roce 2009 a během deseti let se rozrostla do několika proudů, které ze všech končin ČR a také z Polska vedly do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Pandemie koronaviru ovlivnila v roce 2020 také podobu pouti. Poutníci putovali individuálně, sami si zvolili termín a cíl pouti, měli tričko pěší pouti a nesli poselství o Božím milosrdenství po nových cestách, novým lidem. Takto se v roce 2020 pouť k Božímu milosrdenství stala poutí s Božím milosrdenstvím. V sobotu 29. srpna 2020 se mnozí poutníci zúčastnili setkání poutníků ve Slavkovicích. Společná modlitba, sdílení zážitků z pouti a mše svatá s primičním požehnáním, kterou sloužil novokněz P. Vojtěch Libra, uzavřely prázdninovou etapu pěší pouti. Neznamená to však, že letošní pouť skončila. Naopak, přinášíme vám několik svědectví poutníků nejen „do archivu“ a k přečtení, ale především jako pozvání a povzbuzení, abyste se i vy – duchovně nebo i fyzicky – vydali na pouť. Na stránkách www.pout.cz (nebo na tel. 566 502 850) si stále můžete objednat poutní tričko. Vydat se na cestu s Božím milosrdenstvím není nikdy pozdě!

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
PĚŠÍ POUŤ S BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM

Pěší pouť k Božímu milosrdenství vznikla v roce 2009 a během deseti let se rozrostla do několika proudů, které ze všech končin ČR a také z Polska vedly do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Pandemie koronaviru ovlivnila v roce 2020 také podobu pouti. Poutníci putovali individuálně, sami si zvolili termín a cíl pouti, měli tričko pěší pouti a nesli poselství o Božím milosrdenství po nových cestách, novým lidem. Takto se v roce 2020 pouť k Božímu milosrdenství stala poutí s Božím milosrdenstvím. V sobotu 29. srpna 2020 se mnozí poutníci zúčastnili setkání poutníků ve Slavkovicích. Společná modlitba, sdílení zážitků z pouti a mše svatá s primičním požehnáním, kterou sloužil novokněz P. Vojtěch Libra, uzavřely prázdninovou etapu pěší pouti. Neznamená to však, že letošní pouť skončila. Naopak, přinášíme vám několik svědectví poutníků nejen „do archivu“ a k přečtení, ale především jako pozvání a povzbuzení, abyste se i vy – duchovně nebo i fyzicky – vydali na pouť. Na stránkách www.pout.cz (nebo na tel. 566 502 850) si stále můžete objednat poutní tričko. Vydat se na cestu s Božím milosrdenstvím není nikdy pozdě!

red.

  
„Jedině v Kristu“ IV. kongres o Božím milosrdenství v ČR

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, pokud Bůh dovolí, za rok touto dobou už budeme vzpomínat na IV. kongres o Božím milosrdenství. Toto radostné setkání ctitelů Božího milosrdenství se ve Slavkovicích uskuteční ve dnech 11. až 13. června 2021. Kongres uzavře slavnostní mše svatá v neděli 13. června 2021 spojená se zasvěcením Božímu milosrdenství. Už teď Vás na tuto mši svatou zveme. Program kongresu bude zveřejněn nejpravděpodobněji začátkem roku 2021. Problémy nastalé v souvislosti s pandemií Covid-19 zapříčinily, že příprava na IV. kongres v rámci 3. sobot ve Slavkovicích byla přerušena. Od července 2020 budeme v přípravě pokračovat a o to víc Vás prosíme o modlitbu za požehnané plody kongresu. Vše, co se na jaře odehrálo, jenom potvrzuje, že heslo kongresu „Jedině v Kristu“ je opravdu aktuální v každé situaci a každý, kdo svůj život buduje v Kristu, v Kristu najde jistotu a bezpečí. Doufáme, že s propagací kongresu a mše svaté na závěr kongresu nám tento rok pomohou poutníci pěší pouti k Božímu milosrdenství. Pěší pouť bude mít tento rok jinou podobu a poutníci se mohou dostat do míst a k lidem, kam by se nedostali, pokud by společně šli v dosavadních proudech. Proto také na ně pamatujme ve svých modlitbách a vyprošujme pro ně potřebné milosti a světlo Ducha Svatého. Ať poselství o Božím milosrdenství a pozvání do Slavkovic uslyší co nejvíce lidí. Děkujeme Vám také za Vaše dary. Pokud chcete přispět na organizaci kongresu, svůj dar můžete poslat na účet Centra BM ve Slavkovicích (33 00 287/0100). Pán Bůh zaplať.

o. pallotini

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
SLAVKOVICE 2008–2018

PODPOŘTE PROJEKT A POŘIĎTE SI KNIHU O POUTNÍM MÍSTĚ VE SLAVKOVICÍCH K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích. Plnobarevná kniha ve formátu A4 nabízí na 160 stránkách přes 300 fotografi í, texty, vzpomínky a svědectví, které vykreslují obraz Božího působení ve Slavkovicích v letech 2008–2018. Knihu neprodáváme, cena není stanovena. Bude to váš dar na projekt stavby zázemí pro Centrum BM ve Slavkovicích. Pokud o knihu máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT