pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Úvodní slovo - 100. výročí stržení Mariánského sloupu v Praze, 3. 11. 1918

Je to fascinující pracovat pro tak životný příběh, jako je obnova Mariánského sloupu. V dnešní době, která je informacemi zahlcena, je velké umění zviditelnit důležité věci, události nebo představy. Vidím, že jsou dvě úplně protikladné cesty. Někte ré věci a události jsou bezcenné a za obrovské hromady peněz se jim pozornost kupuje. Některé věci a události jsou naopak milé a důležité mnoha lidem, že ač nemají koupenou žádnou reklamu, vypráví se o nich. Jedním z příběhů, který žije v mnoha srdcích lidí, ptají se na něj, nezapomínají, přemýšlí o něm, podporují jej a modlí se za jeho uskutečnění, je návrat sochy Panny Marie Immaculaty na Staroměstské náměstí v Praze. Jsem rád, že mohu být s přá teli, ostatními kameníky a sochaři jeho součástí. Těším se, kam příští rok toho to příběhu dojde.

Akademický sochař Petr Váňa, 10. 12. 2018

  
Nejkrásnější z lidských synů

Zdá se, že Bible je k uvažování o kráse po někud skeptická. Zkušenost od samého počátku lidského rodu totiž ukazuje, že krása může být svůdná. Je pravda, že Bůh stvořil svět nejen dobrý, ale i krásný. V hebrejském výrazu pro „dobro“, který zaznívá na první stránce jako refrén: „Bůh viděl, co učinil, a bylo to dobré“, jazykovědci čtou také význam „krása“. Co Bůh stvořil jako dobré, je současně krásné. A jestliže při pohledu na stvořeného člověka Bůh prohlásí, že je „velmi dobrý“, znamená to, že je také velmi krásný. Svou krásou převyšuje všechno ostatní, co ve světě existuje.

P. Jaroslav Brož

  
Zázrak v Kujbyševě

O události v Kujbyševě, nazývané „stojanie Zoji (stání Zoji)“, která se odehrála před více než 60 lety a kterou mnozí (i pravoslavná církev) považují za zázrak, se toho už napsalo a řeklo hodně. Stále je ale možné najít zajímavé souvislosti. Třeba to, že vše skončilo 8. dubna 1956. Pravoslavní křesťané slavili tehdy Velikonoce. Pravoslavné Velikonoce se slaví týden po katolických, které v roce 1956 připadaly na 1. dubna. Kdyby přání Pána Ježíše (předané sv. Faustyně v roce 1931) ustanovit o první neděli po Velikonocích svátek Božího milosrdenství bylo v té době splněno, právě 8. dubna 1956 by se v katolické církvi slavil svátek Božího milosrdenství.

red.

  
Modlit se za vlast

Jednoho dne opat ve svém kázání citoval svatého Polykarpa: „Modlete se také za krále, mocnosti a knížata i za pronásledovatele a nenávistníky své.“ Po mši za ním přišel jeden muž a zeptal se: „Proč se modlit za vládce, který nás nenávidí, a za zřízení, které nás pronásleduje?“ Opat se zamyslel a pravil: „Ne všichni lidé mají krásné a pohodlné domy. Někteří bydlí v nuzných chatrčích. A přesto je opravují a udržují, protože i špatný dům je lepší než žádný. A modlit se za vládce a vlast je jako starat se o dům, ve kterém bydlíš. I když není dokonalý, bez tvé modlitby by byl ještě horší. Proto je důležité se modlit za dobré vládce, aby v dobru vytrvali, a za špatné, aby se vzpamatovali, k Bohu obrátili a ke spáse dospěli.“

P. Jan Plodr a P. Ladislav Kunc

  
Otázka z Nazareta dnes - rozhovor s otcem Slavomírem Peklanským SAC

Bůh povolává ty, které sám chce. Nicméně každé povolání je pro celou církev a mělo by být také starostí celé církve. Co podle vás může pro pastoraci povolání udělat „obyčejný věřící“?

Samozřejmě, že to je záležitost nás všech a zodpovědnost nás všech. Protože Kristus celou církev vyzývá, ať se modlí, „aby Bůh poslal dělníky na svou žeň“. Modlit se za povolání by se měl každý, kdo si uvědomuje, že potřebuje zpověď, přijímání, křest, sňatek, eucharistii, pomazání nemocných – to, co může udělit jenom kněz. Myslím si, že spousta lidí si to uvědomuje a v mnoha farnostech jsou třeba adorace za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Ale také nelze zapomenout v modlitbě na ty, kteří už jsou Bohu zasvěceni. Aby byli dobrým vzorem pro mladé, potřebují také naši modlitbu. Z tohoto pohledu se modlitba za kněze a osoby zasvěcené Bohu stává zároveň modlitbou za nová duchovní povolání. Je potřeba zdůraznit: každý může být nástrojem v Božích rukou, který někomu pomůže rozhodnout se pro zasvěcený život. Může pomoci skrze modlitbu, ale také třeba tím, že někam přinese leták o pastoraci povolání s pozváním pro mladé. Nebát se to nabídnout třeba i ve své rodině.

red.

  
Betlém poselství o Božím milosrdenství

Pokud bychom se dnes někde ve světě zeptali věřících na úctu k Božímu milosrdenství, lze předpokládat, že mnozí z nich by řekli, že je tato úcta spojená se sv. Faustynou. Asi by se zmínili o obraze milosrdného Ježíše a o Korunce. Někteří možná také o svátku Božího milosrdenství a Deníčku sv. Faustyny. Nikdo už dnes asi nedokáže spočítat, kde všude lze najít obraz milosrdného Ježíše, můžeme ale navštívit místo, kde vše začalo: polské město Płock, kde sv. Faustyna měla první zjevení Pána Ježíše v roce 1931.

red.

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
SLAVKOVICE 2008–2018

PODPOŘTE PROJEKT A POŘIĎTE SI KNIHU O POUTNÍM MÍSTĚ VE SLAVKOVICÍCH K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích. Plnobarevná kniha ve formátu A4 nabízí na 160 stránkách přes 300 fotografi í, texty, vzpomínky a svědectví, které vykreslují obraz Božího působení ve Slavkovicích v letech 2008–2018. Knihu neprodáváme, cena není stanovena. Bude to váš dar na projekt stavby zázemí pro Centrum BM ve Slavkovicích. Pokud o knihu máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT