pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Zvěst od hrobu: Ježíš žije, Bůh žije

Velikonoční svátky stejně jako každá křesťanská neděle zpřítomňují základ a důvod naší křesťanské víry. Ta má pozoruhodně počátek u Ježíšova hrobu. Je to sice hrob prázdný, ale stále je to hrob. Jako by Bůh měl zálibu v paradoxech, v ostrých kontrastech, kterými na nás naléhá, když už jsme otupělí k jemnějším slovům či znamením. A tak ve smutné náladě učedníků jdoucích pryč z Jeruzaléma, kteří veškerou naději nechali za svými zády, zaznívá prosté konstatování o ženách, které u hrobu měly vidění andělů. „A ti prý říkali, že on – Ježíš – žije“ (Lk 24,23). Trvalo ještě celý den, aby se zklamaní učedníci pod vedením zmrtvýchvstalého Krista dobrali k takovému osvícení srdce, že večer poběží plní nové energie zpět do Jeruzaléma. Tam shromážděným učedníkům – nyní už s přesvědčivou, nadšenou vírou – dosvědčují, že se setkali s živým Pánem. Jestliže Ježíš, který byl zabit, nyní žije, je to důkaz toho, že Bůh je živý. To je základní argument křesťanské víry.

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Bůh je mrtev. Nic není dovoleno

„Bůh je mrtev, nic není dovoleno“ je titul knihy obsahující eseje fi lozofky Terezy Matějčkové, které v letech 2022 a 2023 psala pro týdeník „Echo“. Není to ale chyba? Neměl by titul znít: „Bůh je mrtev, vše je dovoleno“? Titul knihy záměrně nabourává mýtus, že Bůh je nepřítelem lidské svobody. Ukazuje, že je to přesně naopak. Bůh nejen že není nepřítelem svobody, ale je jejím základem a garantem. Kdo odstraňuje Boha ze života, dříve nebo později se ocitne ve světě, kde „nic není dovoleno“.

red.

více >>

  
Nové srdce, nový život - Angelo Scarano

Cesta emauzských učedníků může být rozdělena do čtyř etap. V první etapě (v. 13-18) spolu hovoří o velikonočních událostech a jsou „celí smutní“. Je to obraz krize víry. V druhé fázi (v. 19-24) je velikonoční poselství hlásáno učedníky, kteří jsou skoro nevěřící. V třetí etapě „poutník“ (Vzkříšený dosud nepoznaný) uvádí do hloubky Písma, a tím do hlubšího vhledu do svého tajemství.
Úryvek z knihy Angela Scarana „Nové srdce, nový život“. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2024. 312 stran, formát: 14,8x21cm, brožovaná. Knihu si můžete objednat na www.megaknihy.cz, nebo na tel. 222 703 143, za cenu 270 Kč.

red.

více >>

  
V evangeliu je radost - rozhovor s Mons. Tadeášem Wojdou, SAC, diecézním biskupem v Gdaňsku

Oportet praedicari Evangelium („Evange lium se musí kázat“) – to jsou slova, která jste, otče arcibiskupe, umístil ve svém znaku a která nám připomínají Kristovo přání, aby byla hlásána radostná zvěst. S touto touhou v srdci přišel z Čech do Polska svatý Vojtěch. Hodně se mluví o evangelizaci, ale je třeba si nejprve položit otázku, čím je pro nás evangelium. Proto se zeptám, čím je pro vás, otče arcibiskupe, evangelium?
Evangelium je živým slovem Božím. Ono nikdy neumírá, je stále živé, aktuální. Třebaže bylo vysloveno před staletími, nadále skrze ně hovoří Bůh. Zamilovat si evangelium se nedá jinak, než je „požívat“. Je jako dobrý chléb, který vzbuzuje chuť a touhu se jím krmit. Není ničím jiným než životem Ježíše Krista, který přišel k nám, aby nám zjevil pravou tvář Boha. Toho Boha, který není vzdálený, ale blízký, který si nás neoškliví pro naše slabosti a hříchy, ale miluje nás k zbláznění. Když se tedy sytíme evangeliem, objevujeme v něm stále nové věci. Jednou je světlem ve chvílích temnoty a pochybností, podruhé je ukazatelem na klikatých cestách a ještě jindy je posilou v těžkostech či výzvách. Když čtu evangelium, kladu si otázku, jaké má pro mě dnes poselství a – ke svému velkému úžasu – vždy v něm nalézám něco nového, co mě povzbuzuje a formuje.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
Před 90 lety vznikl první obraz milosrdného Ježíše

V bývalém malířském ateliéru ve Vilniusu, kde vznikl první obraz milosrdného Ježíše, byla zřízena klášterní kaple. Hned vedle provozují sestry první hospic v Litvě. Přesně před 90 lety, 2. ledna 1934, začal Eugeniusz Kazimirowski pracovat na prvním obrazu milosrdného Ježíše. Rádi bychom připomněli, za jakých mimořádných okolností vznikl obraz, jehož namalováním Pán Ježíš pověřil sestru Faustynu Kowalskou.

P. Mariusz Marszałek, SAC

více >>

  
Blahoslavený P. Richard Henkes, SAC

Katolická církev povýšila ke slávě oltářů blahoslaveného o. Richarda Henkese, pallotina. Slavnost blahořečení vedl kardinál Kurt Koch 15. září 2019 v katedrále sv. Jiří v německém Limburgu. Tato událost je také důležitá pro Schönstattské hnutí. Bl. Richard Henkes je jednou z osob vyvolenou Bohem jako obhájce lidu, jejíž cesty se zkřížily s otcem Kentenichem, zakladatelem Schönstattského hnutí. Byl jedním z prvních žáků otce Josefa Kentenicha. Jeho pastorační činnost souvisela s oblastmi jako jsou Kietrz, Branice, Ząbkowice Śląskie, Zabrze, Bytom, Ratiboř.

s. Dr. M. Marcelina Migacz ISSM

více >>

  
POUŤ K TŘICETINÁM DIECÉZE

Loni jsem se vydala na pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Žijeme s manželem, dětmi a jejich rodinami v naší plzeňské diecézi celých 30 let, máme ji rádi. Ohlédnu-li se za sebe, prožili jsme krásné období ve farnosti, spolču, s podporou přátel i duchovních, máme za co děkovat, a co se nezdařilo, zase napravovat. Měla jsem přání podniknout pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic, tak jsem si řekla, že by se zrovna hodilo vykonat pouť ke kulatému výročí diecéze. Do Slavkovic se poutníci pravidelně vydávají z různých míst naší vlasti, jen z Plzně zatím nikdo. V létě se poutníci setkají v kostele Božího milosrdenství při společném slavení, sdílení. Trasa z Plzně je dlouhá, je to asi 300 km pro pěšího poutníka, a také jsem byla omezena různými povinnostmi, a tak jsem ji absolvovala na několik etap.

Jarka

více >>

  
Zveme vás do Slavkovic na Svátek Božího milosrdenství v neděli 7. dubna 2024

Program: 10.30 Mše svatá (hlavní celebrant P. Max Kašparů) 14.45 Korunka k Božímu milosrdenství 15.00 Hlavní mše svatá (hlavní celebrant Mons. Tadeáš Wojda, SAC, diecézní biskup Gdaňska, Polsko) 18.30 Růženec 19.00 Mše svatá za zemřelé členy „Knihy milosrdenství“ (slouží otcové pallotini)

o. pallotini

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT