pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Misie začíná čekáním na Ducha Svatého

Papež František stejně jako všichni jeho předchůdci naléhavě vedli a vedou církev k tomu, aby se stávala plně takovou, jakou byla založena samotným Kristem. Na Ježíšovo pozvání: „Udělám z vás rybáře lidí“ (Mk 1,17) první Petr, první z apoštolů, poslušně odpověděl: „Na tvé slovo spustím sítě“ (Lk 5,5). A jeden z prvních obrazů církve, jak nám ji podávají Skutky apoštolů, je vylití Ducha Svatého na jeruzalémskou skupinku Ježíšových učedníků shromážděných s apoštoly a Ježíšovou matkou. To jsou základy církve, které jsou nepřekonatelné a nikdy je nelze opustit; jinak bychom budovali na jiném základě, než na jakém Pán založil své dílo.

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Rok svatého Josefa - rozhovor Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým

Nejen sv. Josefovi je svěřen Ježíš a Panna Maria, nám také. Také máme pečovat o svou víru, chránit v sobě Ježíšovu lásku, tvořit společenství svaté rodiny kolem Krista. Jak to ale dnes dělat? Kterým cestám se vyhýbat a co nevynechat?

Papež krásně vysvětluje, proč se u sv. Josefa mluví o cudnosti: Cudnost je svoboda od majetnictví ve všech oblastech života. Láska je skutečně láskou tehdy, jeli cudná. Láska, která chce vlastnit, je v posledku vždy nebezpečná: uvězňuje, dusí a činí nešťastnými. Sám Bůh miluje člověka čistou láskou, dává mu také svobodu pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy logikou svobody, a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl do středu sebe. Uměl opustit střed a činit středem svého života Marii a Ježíše.
Musíme to dělat jako sv. Josef. Nemyslet na sebe, ale na Ježíše. Soustředit se na něj s velikým zájmem. Být k němu pozorný a chtít všechno, co chce on. Radovat se, že mu můžeme udělat radost. Pak se nemusíme ani tak starat, čemu se vyhýbat, protože nám na to ani nepřijde myšlenka. Maminka, která hlídá milované dítě, ho neztratí, nezapomene někde v obchodě, protože by se zajímala o zboží víc než o dítě. Ježíše ani víru neztratíme, když nám bude na Ježíši záležet.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
Josefov

Snad každá řeholní rodina je spojena zvláštním poutem s několika světci, kteří jí jsou obzvlášť blízcí ať už z důvodu poslání, charakterových vlastností anebo přímou sounáležitostí. V naší kongregaci se každé ráno obracíme v jedné z invokací ke svatému Josefu – našemu nebeskému patronu. Řeholní předpisy a zvyky se postupem času i v našem společenství různě měnily a upravovaly, ale úcta k tomuto nebeskému ochránci trvá od samého začátku.

s. Ludmila Matysková KMBM

více >>

  
Radost z daru

Po chvíli jsem překonal vnitřní ostych a jedno z dětí jsem taky pohladil. Zdánlivě netečný výraz ve tváři se najednou změnil v úsměv. Jen v takový lehoučký, ale čistý a pravdivý. To dítě také zachytilo mou nabídnutou ruku a stisklo mi ukazováček. Najednou jsem věděl, že jsem na tom nejsprávnějším místě. Ten dům, který je možná zvenčí považován za dům smutku a bolesti, byl rázem plný života. Pravého, upřímného, bezprostředního života. Žádná faleš, žádná zloba… Když jsem po několika hodinách vycházel ven, řekl jsem si, že se už nikdy nebudu zabývat žádnými malichernostmi tohoto světa… Nu, asi mi to příliš dlouho nevydrželo, ale na ten den jsem stejně nikdy nezapomněl.

Aleš Bernatík

více >>

  
PŘÍPRAVA NA IV. KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ

Od ledna 2020 probíhá příprava na IV. kongres o Božím milosrdenství, kterou vede otec Slavomír Peklanský SAC. Datum kongresu bylo z důvodu pandemie změněno na 10.–12. 6. 2022. Z toho důvodu došlo také ke změně v přípravě. Příprava bude rozdělena nikoliv na tři, ale na šest částí a bude probíhat do konce roku 2021. V tomto čísle přinášíme poznámky z přednášky týkající se svátosti pomazání nemocných a biřmování. V červnovém čísle „Apoštola“ bude téma kněžství, v zářijovém téma manželství a v prosincovém téma církve. Bohužel, kvůli omezenému místu, nejsme schopni otisknout celé přednášky (plné audio verze přednášek budou k dispozici na stránkách www.slavkovice.cz).

o. pallotini

více >>

  
Nové datum kongresu o Božím milosrdenství

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, už v roce 2019 jsme se těšili na IV. kongres o Božím milosrdenství, který se měl uskutečnit v červnu 2021. Nechceme, aby kongres probíhal prostřednictvím médií. Chceme, aby to bylo osobní setkání ve Slavkovicích. Vývoj pandemie koronaviru však způsobil, že vznikla otázka, zda kongres v červnu 2021 bude takto uskutečnitelný. Čekali jsme s rozhodnutím až do začátku roku 2021. Bohužel, situace je stále tak nejistá, že jsme se rozhodli kongres přesunout na rok 2022. Dá-li Pán Bůh, IV. kongres by se měl uskutečnit ve dnech 10. až 12. června 2022. Budeme vše sledovat, podle toho plánovat a včas vás koncem roku 2021 či začátkem roku 2022 informovat. Drazí přátelé, kongres je sice přesunutý na rok 2022, příprava na něj však bude pokračovat. Ve všech číslech „Apoštola“ v roce 2021 najdete pokrač ování zpracovaných přednášek otce Slavomíra Peklanského, SAC, ve kterých už od ledna 2020 probírá jednotlivé svátosti. Heslo kongresu zůstává stejné: „Jedině v Kristu“. V Kristu je také naše jistota, že Pán nás povede cestou Božího milosrdenství. Prosíme, modlete se, ať přípravy na kongres pokračují podle Boží vůle a ať se v roce 2022 může kongres uskutečnit a přinést požehnané plody.

o. pallotini

více >>

  
Vrchní sestra, blahoslavená Restituta

„Restituta“ znamená obnovená. Je to řeholní jméno. Rodné jméno sestry Restituty je Helena. Na blahoslavenou Restitutu však nevzpomínáme proto, že její rodné jméno bylo stejné jako u sv. Faustyny Kowalské, nebo proto, že zemřela 30. března 1943, ve stejný den, kdy byl v roce 2008 ve Slavkovicích posvěcen kostel Božího milosrdenství. Jsou to sice zajímavé „náhody“, ale my si její život připomínáme, protože pracovala v nemocnici jako vrchní sestra. Ze zachovalých fotografi í lze „vyčíst“, že blahoslavená Restituta měla otevřené srdce pro druhé. Využijme toho i my v současné době pandemie a prosme o její přímluvu. Ať nás příběh jejího nelehkého života povzbudí a obnoví v nás jistotu, že jsme v Božích rukou.

red.

více >>

  
Božské čtení - o exerciciích Lectio Divina

Čtrnáct řeholníků a řeholnic z devíti řádů spojilo své síly v duchovním doprovázení účastníků internetových exercicií Lectio divina. Ve dnech 17.–23. ledna 2021 se konaly v pořadí již 2. exercicie Lectio divina online, tentokrát na téma „Panna Maria, ikona spásy“. Organizovali je otcové pallotini jako jednu z evangelizačních akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Této formy duchovních cvičení se zúčastnilo přes sto čtyřicet osob, většinou žijících v manželství, dále osamělí lidé, osoby zasvěceného života a několik kněží. Modlitbu způsobem lectio divina účastníkům přiblížil o. Martin Sedloň, OMI. „Víra znamená objevit působení Boha v našem životě, je to Boží slovo v nás a my jsme ve středu Božího zájmu stejně, jak to bylo v životě Marie,“ řekl o. Martin v úvodu k rozjímání evangelia. Účastníky exercicií provázela skupina kněží a řeholních sester z Česka, Slovenska a Itálie, s nimiž mohli denně telefonicky hovořit a využít tak jejich uši a srdce otevřená k naslouchání. Tuto podobu duchovního doprovázení využilo 56 účastníků exercicií. Zahajovací přednáška a denní uvádění do modlitby jsou dostupné na kanále YouTube: lectio divina CZ. Díky tomu stále existuje možnost je využít a v libovolné době si individuální exercicie udělat doma. Odkaz na dřívější exercicie v podobném duchu a propozice exercicií Lectio divina v Duchovním centru na Vranov

o. Paweł Pruszyński, SAC o. Tomasz Kazański, SAC

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše, velikost 75x155mm, A5, A4. Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

více >>

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT