pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Pokoj je plodem setkání s Boží tváří

Je pozoruhodné, že právě evangelista Lukáš při Ježíšově mesiášském vstupu do Jeruzaléma zaznamenal volání zástupů: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ (Lk 19,38). Jako by tu pozemský chór odpovídal andělskému sboru betlémské noci. Tehdy sestoupil Boží pokoj s Kristem na naši zemi. Nyní tento pozemský pokoj Kristův začíná dosahovat k nebi, když se blíží doba jeho smrti, vzkříšení a nanebevstoupení. Pokoj a mír totiž nemůže být uzavřený jen na tomto světě. Skutečný pokoj spočívá v tom, že se propojí opět země s nebem, že budou tvořit jediný svět, ve kterém vládne Bůh a jeho Pomazaný.

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Modlitba

„Pane můj,“ vyznává Pallotti, „nezasloužím si, aby moje duše, rozum, paměť a vůle, a aby mé tělo a jeho smysly byly s Tebou sjednocené. Ani moje mysl, ani moje slovo, ani mé jednání si nezaslouží, aby se objevily před Tvou tváří.“ A pokračuje zajímavou litanií, která popisuje lidské snahy a pokusy najít a „chytit“ Boha, které se ale mohou přerodit ve snahu uvěznit Boha do našich těsných, lidských kategorií. Proto každou výzvu litanie končí aklamace: „Osvoboď se, Pane!“ Od mého rozumu, od vůle, paměti, myšlenek, tužeb, slov, rozhovorů, srdce, těla, meditace, pokání, půstů, obětí, bdění, studií, duchovních starostí, breviáře, pastoračních děl – atd. Osvoboď se, Pane, ode mě, od všech minulých, přítomných a budoucích záležitostí, těch, co se opravdu staly, a těch, co by se mohly stát.

P. Artur Stępień SAC

více >>

  
Tajemství pokoje spočívá v Božím milosrdenství ROZHOVOR S P. ZBIGNIEWEM BIELASEM, REKTOREM POUTNÍHO MÍSTA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ V KRAKOVĚ-ŁAGIEWNIKACH

Kdyby k vám dnes, otče, přišla sv. Faustyna, na co by se jí rektor poutního místa v Łagiewnikach zeptal, co by jí chtěl říct, o co by ji požádal?

To spíš já za ní často chodím, abych jí svěřil různé starosti. Vždyť byla tak blízko Pánu Ježíši, tolik mu toho vyprávěla a čerpala od Něj sílu nést kříže všedního dne. Prosím ji tedy, aby pomáhala ve věcech týkajících se poutního místa, abychom my všichni, kdo jsme zde, dobře sloužili Bohu a lidem...

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
V Polsku čili nikde

„V Polsku čili nikde“ – právě do takového místa francouzský spisovatel Alfred Jarry umístil dějiště své známé hry „Král Ubu čili Poláci“ napsané v roce 1896. Kritici tuto hru považují za představitelku tzv. „absurdního divadla“. Pro Poláky však v době, kdy hra vznikla, nebyla jejich situace absurdní, ale reálná. V Polsku opravdu tehdy znamenalo nikde. Polsko jako stát totiž na žádné tehdejší mapě světa neexistovalo. Před sto lety bylo totiž rozděleno mezi absolutistické mocnosti Ruska, Pruska a Rakouska. V roce 1905 se narodila Helena Kowalská. Narodila se ve státě, který na mapách Evropy neexistoval. Objevila se na vesnici, která nebyla na žádné podrobné mapě ruského impéria, do které nevedla žádná zpevněná silnice a ve které většina obyvatel neuměla ani psát. Bydlela v domě, ve kterém se sestry musely mezi sebou dělit o sváteční oblečení, a v hospodářství, ve kterém smrt krávy znamenala vidinu hladovění pro celou rodinu. Právě o této dívce odnikud nejvyšší představitel katolické církve, papež a dnes sv. Jan Pavel II. řekl, že Bůh jí svěřil poslání ohlásit celému světu nejdůležitější poselství 20. století.

red.

více >>

  
Chtěl všechny přiblížit Bohu - vzpomínky na bl. Richarda Henkese, SAC

Jeho vzorem byl „lev z Münsteru“, biskup Clemens August, hrabě von Galen, ne - ohrožený odpůrce fašismu. Otec Henkes byl nadšen jeho třemi kázáními „Žádáme spravedlnost“ (Münster, 13. července 1941), „Nejsme kladivo, ale hmoždíř“ (20. července 1941), „Bída nám všem, až budeme staří a nemocní“ (3. srpna 1941). Sám třikrát přečetl pastýřský list z 21. března 1937 „S palčivým znepokojením“, dvakrát v Hindenburgu (Zabrze) a jednou v Ratiboři. Od dubna 1941 se otec Henkes ujal pastorační činnosti v okrese Hlučín. Nacisté se naučili používat metody „Kulturkampf“, proto nezavírali biskupy, aby z nich neudělali mučedníky, ale zastrašovali obyčejné kněze. Kardinál Bertram využíval každé příležitosti ke kontaktu s nacisty, ale nebyl agresivní, aby věřící nepřipravil o duchovní péči. Po letech lze soudit, že tento postup byl efektivnější. Po ostré kritice fašismu nizozemskými biskupy Hitler nařídil deportaci všech holandských Židů do koncentračních táborů (včetně Edity Steinové, která byla tehdy v Nizozemsku). Prof. Georg Reitor vzpomíná: „5. dubna 1943 jsme se sešli na jmeniny ve společnosti přátel v jeho bytě, ale otec Richard se na rozdíl od ostatních tvářil vážně. Druhý den se měl hlásit na gestapu. 6. dubna 1943 jsme všichni čekali v kostele na jeho přednášku, ale už se nevrátil. Byl převezen do věznice v Ratiboři.“

red.

více >>

  
Zapomenuté poutní místo

„Začnu od konce, od toho, co se stalo v září 2023,“ pokračuje otec Jaroslav. „Jedna paní čekala dítě a měla rodit koncem září, začátkem října. Začátkem září si ale budoucí maminka všimla, že s dítětem není něco v pořádku. Šla za lékařem a ten po vyšetření konstatoval smrt dítěte. Paní to nechtěla přijmout, prosila lékaře, zda by mohli opakovat vyšetření, ale lékař trval na tom, že dítě nejeví známky života. Řekl, že celou věc bude ještě konzultovat s kolegy, ale ať se paní připraví, že bude muset podstoupit odpovídající zákrok. A tak není divné, že se mladá maminka zhroutila. Když se však vrátila domů a řekla o tom rodině, známá její maminky přinesla její mamince obrázek Srdce Páně z Milejczyc a řekla jí, ať se za svou dceru modlí. Po dvou, třech dnech modlitby dítě projevilo známky života a začalo žít. Lékař provedl znovu vyšetření a potvrdil, že dítě žije. Paní slíbila, že až se dítě narodí, napíše o tom svědectví.“

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT