pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Jubileum 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství

17. srpna 2022 uběhne 20 let ode dne, kdy sv. Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství u příležitosti posvěcení baziliky Božího milosrdenství v Krakově – Lagiewnikach, kde zemřela sv. Faustyna. Než Svatý otec zasvětil svět Božímu milosrdenství, řekl: „Chci dnes v této svatyni slavnostně zasvětit svět Božímu milosrdenství. Činím to s vroucí touhou, aby poselství o milosrdné Boží lásce, které zde prostřednictvím sestry Faustyny bylo oznámeno, dostalo se všem obyvatelům země a naplnilo jejich srdce nadějí. Ať se toto poselství šíří z tohoto místa do celého světa. Ať se naplní závazný slib Pána Ježíše, že odtud má vzejít „jiskra, která připraví svět na jeho definitivní příchod“.

NULL

o. pallotini

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT