pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Vrchní sestra, blahoslavená Restituta

„Restituta“ znamená obnovená. Je to řeholní jméno. Rodné jméno sestry Restituty je Helena. Na blahoslavenou Restitutu však nevzpomínáme proto, že její rodné jméno bylo stejné jako u sv. Faustyny Kowalské, nebo proto, že zemřela 30. března 1943, ve stejný den, kdy byl v roce 2008 ve Slavkovicích posvěcen kostel Božího milosrdenství. Jsou to sice zajímavé „náhody“, ale my si její život připomínáme, protože pracovala v nemocnici jako vrchní sestra. Ze zachovalých fotografi í lze „vyčíst“, že blahoslavená Restituta měla otevřené srdce pro druhé. Využijme toho i my v současné době pandemie a prosme o její přímluvu. Ať nás příběh jejího nelehkého života povzbudí a obnoví v nás jistotu, že jsme v Božích rukou.

NULL

red.

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT