pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Radost

Dobrý pastýř se radoval, že nalezl zatoulanou ovečku. Jak by ne. Vždyť se v 1. listě Timoteovi píše, že chce, aby se všichni zachránili. Hledá ztracené a jistě si přeje, abychom mu ve vlastním zájmu šli naproti. Nebo abychom aspoň volali jako apoštolové v bouři na ohrožené loďce: „Pane, zachraň nás, hyneme.“ Když se domů vrátil tzv. marnotratný syn, udiveni hledíme na Otcovo počínání. Je radostí bez sebe. Stále doufal, že se syn vrátí, a jeho přání se splnilo. To je důvod k náležité oslavě, obraz Boží radosti. Učedníci, které Otec poslal do světa na zkušenou, se postupně vraceli a radovali se z pastoračních úspěchů. „Dokonce i zlí duchové se nám podrobovali, když jsme mluvili ve tvém jménu.“ Z toho se radujete? Zeptal se Otec. Spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi. To souvisí s otázkou, v čem spočívá pravá radost. Františkáni nabízejí zajímavou odpověď. Až se budete vracet domů promrzlí a unavení a nikdo vás nebude vítat a bratři vás poženou pryč od klášterní fortny, zjistíte, v čem je pravá radost. Připomíná to apoštoly vracející se z velerady, zbičované, ale šťastné, že směli trpět pro našeho Pána. Písmo nabízí zajímavou, ale náročnou radu. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. To není lehké. Bylo biřmování v jedné středočeské vesnici. Dosti bylo biřmovaných a jeden ze spolubratrů dal najevo překvapení a radost. Jak jsi to dokázal, řekl farářovi. Tolik biřmovanců na tomto úhoru! Jiný kněz, který to zaslechl, pohotově reagoval: Jen jestli je má dobře připravené. Kapka hořkosti byla odpovědí na tu pochvalu. Který kněz může tvrdit, že má biřmovance připravené opravdu dobře? I když dělá, co může. Proč mu tu radost nepokazit, když je to možné! Radovat se s radujícími? Třeba někdy jindy.

NULL

Mons. Karel Herbst

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT