pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Úvodní slovo

Téma rodiny je stále téma živé, protože rodina, ro - dit, narodit se souvisí vůbec s počátkem lidstva a bude provázet lidstvo až do skonání věků. Zcela jistě rodina z biblického pojetí nám vychází jako rodina jednoho páru, tedy rodina, kterou vytváří společně muž a žena, dá se říci doplňující se faktory fenoménu, který nazýváme člověk. Takový je od počátku Boží záměr. A jestliže někde vidíme jinou konstrukci rodiny, pokud lidé z různých důvodů někdy jaksi vybočí, pak dopad není v prospěch rodiny, ale v její neprospěch, protože nový život se má narodit ve společenství vzájemné lásky, jako – poeticky řečeno – plod lásky. Ukazuje se také, že není-li sexualita v plném proudu přátelství a lásky, je pouze biologickým faktem, který může mít dopady až narkotické, ale nikoliv ryze lidské. Opravdu lidský úkon v sobě musí obsahovat svobodu, musí v sobě projevovat racionalitu s příčinností. A v tomto případě je to i úkon naplněný přátelstvím a láskou. Duhové prapory nám tvrdí, že rodiny mohou být všelijaké, duhové prapory se chtějí vlastně reprezentovat (jak vidíme, i na sportovištích) jako prameny někoho jiného. A dovolím si zde položit otázku, tvrdou a možná do diskuse těžko přijatelnou: Duhový prapor nám představuje jiné lidství, nebo nadlidství? A nebo…? Mluvíme o tradiční rodině, ale rodina není pouze tradice. Rodina je skutečnost, rodina je biologická nutnost a předpoklad. Vše ostatní je pouze imitace, náhrada. A jestliže v současné době bojujeme o ekologii přírody a tíží nás zálivy oceánů a moří přeplněné umělými výrobky, tak pozor, my vytváříme v lidské spo lečnosti obdobnou situaci. Chceme-li, abychom žili v duchu skutečné ekologie, která dbá na čistý a opravdový přátelský domov, musíme také hovořit o ekologii člověka, ekologii lidství a rodiny. Písmo svaté je knihou Bo - žího zjevení. To není kniha, se kterou si mohu zahrávat, jako si pohrávám s humoristickým časopisem nebo celou řadou publikací, které se vydávají pro ukrácení dlouhé chvíle, pro výplň prázdného času, abychom se nenudili. Poselstvím Bible je dobrá zvěst, která má posloužit člověku, aby žil opravdu jako člověk, jako bytost schopná poznat Boha, bytost, která žije ve svobodě a lásce. Nejkrásnějším zpěvem na vztah muže a ženy a jejich lásky, tedy na manželství a rodinu, je právě Píseň písní. Ovšem našli bychom v Bibli i příklady selhání, ale také heroických vzorů. V čase, který se nám naplňuje, ve zbytku roku 2022, k nám Bible hovoří řečí eschatologie. Ta není jen apokalyptickým strašením, kterého máme v realitě přemíru, ale je i poselstvím o životě, pravdě, o skutečné lásce, kterou člověk potřebuje. Víme, že člověk bytostně potřebuje rodinu, potřebuje biologického otce a matku, protože jinak strádá. To znají všichni pracovníci domovů mládeže, kde se nacházejí děti bez vlastních rodičů. Chceme-li i jim připravit šťastný život, vyvarujme se experimentů. Jsou experimenty, které člověku slouží, jsou ale také experimenty, které poškozují a někdy i zabíjejí. Naše pohrávání si s rodinou a s lidskou přirozeností je na pováženou. Víme, že teorie genderu je slovy papeže Františka stejnou hrozbou jako jaderná katastrofa.

NULL

Dominik kardinál Duka

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT