pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Plnost času vyžaduje naši bdělost

Co je pro naši spásu rozhodující, je čas. Od Starého zákona je základním úkonem spravedlivého a zbožného života poslušnost. „Slyš Izraeli,“ vyzývá několikrát kniha Deuteronomium. Skrze proroky Hospodin kárá svůj izraelský lid nejvíc proto, že byli neposlušní, že nedbali na jeho slova. V čem spočívá poslušnost? Především v tom, že přijmeme Boží slovo jako plán svého života. To vyžaduje, abychom se vzdali svých dosavadních plánů a vydali se cestou, kterou nám otevírá Pán. Tato poslušnost vyžaduje pohotovost. Boží slovo je živé. Typickým projevem Boží mluvy jsou slova proroků. Ti nepsali moudrost pro budoucí generace – to je až druhotný účinek jejich působení. Proroci promlouvají pro tento den, pro tuto dobu. A na jejich slovo je třeba hned odpovědět, jinak naše poslušnost bude zastaralá. Žalmista vyzývá: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!“ (Žl 95,7).

NULL

P. Jaroslav Brož

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT