pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Pokoj je plodem setkání s Boží tváří

Je pozoruhodné, že právě evangelista Lukáš při Ježíšově mesiášském vstupu do Jeruzaléma zaznamenal volání zástupů: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ (Lk 19,38). Jako by tu pozemský chór odpovídal andělskému sboru betlémské noci. Tehdy sestoupil Boží pokoj s Kristem na naši zemi. Nyní tento pozemský pokoj Kristův začíná dosahovat k nebi, když se blíží doba jeho smrti, vzkříšení a nanebevstoupení. Pokoj a mír totiž nemůže být uzavřený jen na tomto světě. Skutečný pokoj spočívá v tom, že se propojí opět země s nebem, že budou tvořit jediný svět, ve kterém vládne Bůh a jeho Pomazaný.

NULL

P. Jaroslav Brož

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT