pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

V evangeliu je radost - rozhovor s Mons. Tadeášem Wojdou, SAC, diecézním biskupem v Gdaňsku

Oportet praedicari Evangelium („Evange lium se musí kázat“) – to jsou slova, která jste, otče arcibiskupe, umístil ve svém znaku a která nám připomínají Kristovo přání, aby byla hlásána radostná zvěst. S touto touhou v srdci přišel z Čech do Polska svatý Vojtěch. Hodně se mluví o evangelizaci, ale je třeba si nejprve položit otázku, čím je pro nás evangelium. Proto se zeptám, čím je pro vás, otče arcibiskupe, evangelium?
Evangelium je živým slovem Božím. Ono nikdy neumírá, je stále živé, aktuální. Třebaže bylo vysloveno před staletími, nadále skrze ně hovoří Bůh. Zamilovat si evangelium se nedá jinak, než je „požívat“. Je jako dobrý chléb, který vzbuzuje chuť a touhu se jím krmit. Není ničím jiným než životem Ježíše Krista, který přišel k nám, aby nám zjevil pravou tvář Boha. Toho Boha, který není vzdálený, ale blízký, který si nás neoškliví pro naše slabosti a hříchy, ale miluje nás k zbláznění. Když se tedy sytíme evangeliem, objevujeme v něm stále nové věci. Jednou je světlem ve chvílích temnoty a pochybností, podruhé je ukazatelem na klikatých cestách a ještě jindy je posilou v těžkostech či výzvách. Když čtu evangelium, kladu si otázku, jaké má pro mě dnes poselství a – ke svému velkému úžasu – vždy v něm nalézám něco nového, co mě povzbuzuje a formuje.

NULL

P. Wojciech Zubkowicz SAC

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT