pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

POUŤ MÁ SVŮJ CÍL, ALE NE NA TÉTO ZEMI

Písmo svaté je plné pohybu. Kdybychom udělali důkladný průzkum biblických textů, asi bychom dostali výsledek, že v nich výrazně převažují slovesa pohybu nad těmi, která popisují nějaký nehybný stav člověka. Vždyť sám život je defi nován jako pohyb, změna v našem časoprostoru. A tak i když na Boží pozvání vstupujeme do přítomnosti toho, který je základ a pramen všeho bytí, což předpokládá, že v něm není změna, v tomto světě nemůžeme Boží plnost obsáhnout v jediném okamžiku, ani v kratším či delším časovém úseku. Věčné spočinutí, účast na Božím „odpočinku“ nás čeká až v blažené věčnosti (srov. Žid 4,9–10).

NULL

P. Jaroslav Brož

 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT